Jdi na obsah Jdi na menu
 


kančík příčnopruhý

latinský název  Amatitlania nigrofasciata

latinská synonyma Cryptoheros nigrofasciatus, Cichlasoma nigrofasciatus, Heros nigrofasciatus, Archocentrus nigrofasciatus

jiné názvy: convict, zebra cichlid

 

VÝSKYT: Guatemala (Tárcoles River), Honduras (Aguan River), Kostarika(Puerto Viejo),Nikaragua, Panama(Guarumo River), Salvador. Mexiko, jižní část USA, Indonésie, uměle zavlečen do mnoha oblastí např. do Viktoriina jezera nebo jezer v Austrálii i Japonsku

PŘIROZENÝ BIOTOP: Vyskytují se v nejrůznějších lokalitách střední Ameriky, v malých potocích a říčkách, v  mělčinách  pomalu tekoucích velkých řek, zátokách, tůních, teplých jezerech a rybnících. Upřednostňuje kamenitá stanoviště při březích, kde vyhledává úkryty v puklinách a štěrbinách,nebo spleti kořenů a spadlých stromů, převisy břehů. Chemické složení vody  je v širokém rozmezí.

odkazy: Kostarika - biotop

VZHLED: Dorůstá délky kolem 15 centimetrů, samička 9. Tělo oválné, vřetenovité, tupá hlava. Na šedomodrém podkladu 8 nebo 9 různě výrazných zpravidla černých nebo tmavošedých svislých pruhů, nebo pruhů hnědých na podkladě světle šedém až hnědošedém. Ocasní ploutve mohou mít  různý barevný nádech, od růžové přes žlutou, tyrkysově modrou až po smaragdově zelenou. Vyskytuje se i ve formě bílé, narůžovělé nebo nažloutlé bez pruhů nebo s náznakem pruhů žlutavé nebo červené barvy, tzv. xantorické formě, ovšem tahle forma není albinotická. Typová forma se v přírodě vyskytuje v Guatemale v jezerech Amatitlan a  Atitlan, jinde může být přírodní forma zcela jiného vzhledu, barva od světle šedé po tyrkysově modrou, bez pruhů nebo s nepravidelnými skvrnami. Za územní typovou formu se považuje ryba nazývaná „Honduras red point“ (HRP).

obrázky: klasický tmavý samec,    klasická tmavá samice

               klasický světlý samec,    klasická světlá samice

               xanorická forma samec,    xantorická forma samice

               xantorická forma s pruhy,    "marble" forma

               odchycený samec,    odchycený samec

               odchycená samice

               HRP  samec,    HRP samice

POHLAVNÍ ROZDÍLY:samice jsou menší, barevnější, plnější v bříšku. Mají tyrkysovou řitní a hřbetní ploutev a na břiše oranžové nebo žluté "třpytky“, ocasní ploutev je krátká, zaoblená. Barevné znaky si zachovává i ve formě xantorické. V období, kdy samice pečuje o potěr, své barevné znaky ztrácí, stejně jako v době, kdy není připravená se třít a je podobná mladému samci.  Samci mívají delší hřbetní,ocasní a řitní ploutev, jsou celkově větší, mohutnější. Starým samcům nebo samcům v době, kdy svádějí souboje o teritorium a postavení, vyrůstá na čele tukový hrb. V období tření nebo souboje samci ztmavnou až zčernají, zbarvení samic se naopak stane maximálně kontrastní. Obě pohlaví mají hřbetní a řitní ploutev zašpičatělou. Zbarvení bříška samičky se začíná rýsovat po třetím měsíci věku.

obrázky: pár,    samec,starý samec,     xant. samec,   klasická samice,    xant. samice,    samice mimo dobu tření,samec v bojové náladě,    nedospělá samička

TEMPERAMENT: agresivní, teritoriální. Agresivita se projevuje především vůči rybám vlastního druhu, vůči ostatním rybám především v době tření a ochrany mláďat. Vnitrodruhová agresivita téměř znemožňuje chovat v akváriu více samců. Pokud je ovšem akvárium dostatečně velké a členité, je možné, že samci, kteří spolu vyrůstají odmala, nebo otec a synové, jsou schopni rozdělit si v souboji akvárium na vlastní teritoria a agresivita se později omezí jen na hrozby. Samice obvykle mezi sebou nebojují, výjimkou je souboj o „hnízdo“ a postavení u dominantního samce. Naopak při ochraně mláďat jsou samice mnohem agresivnější, než samci a útočí bezhlavě na cokoliv. Jsou schopny vážně poranit i mnohem větší ryby, mírnější druhy  a mladé ryby i zabít.

obrázky: souboj samců,    souboj samic,   souboj bílého a černého samce,    hádka o teritorium,

V období mimo ochrany mláďat, nebo je li v akváriu jen jeden kus popřípadě jedno pohlaví, na ostatní ryby útočí minimálně. Co je zajímavé, obě pohlaví má tendenci zasahovat do rozmíšek mezi jinými rybami J

http://www.youtube.com/watch?v=JvJ-RDQFUss

PARAMETRY VODY:teplota 22°C-29°C(19-36°C )

                         tvrdost 5-20 dGH

                         pH 6,5-8

na chemické složení vody není zvlášť citlivý, nutné dobré prokysličení vody

POTRAVA: všežravec, preferuje živou potravu,malé rybky, drobné korýše, červy, hmyz.Spokojí se ovšem i s granulemi i vločkovým krmivem. Je nutný doplněk rostlinné potravy, v případě nedostatku rostlinné složky v potravě okusuje rostliny. Někdy doporučované krmení savčími nebo drůbežími vnitřnostmi není příliš vhodné,ryby pak trpí invazemi střevních bičíkovců. Čerstvý potěr se doporučuje krmit tabletami pro ryby žijícími na dně a mraženým planktonem.

ROZMNOŽOVÁNÍ: ryby dospívají ve věku 8-10 měsíců při velikosti 4-6 cm. Kladou 100-300 jiker na rovné vodorovné nebo svislé plochy. Jikry jsou zpočátku krémové, postupně změní barvu do tmavohněda. Jikry dozrávají za 72-96 hodin. O jikry se stará samice, která neustálým ovíváním ploutvemi zajišťuje přísun kyslíku. Po vylíhnutí samice odnáší plůdek v tlamce do připravené jeskyňky nebo škvíry mezi kameny.Plůdek se rozplave za 2-3 dny. O plůdek se starají oba rodiče. Při ochraně mláďat jsou velmi starostliví a velmi agresivní. Samice se stará o mladé 3 – 4 týdny, pokud má samec možnost, po dvou týdnech se chce znovu třít.  Obyčejně ale odmítnutí samice akceptuje a nevyvíjí vůči ní agresi ani při ztrátě snůšky. Pokud je v akváriu volná druhá samice, přestane pečovat o potomstvo favoritky a vytře se po dvou týdnech se „sekundantkou“. Je vhodné mít v akváriu dvě samice v případě, že je samec příliš agresivní. Třetí a  další volné samice samec ignoruje. Vůči potomkům samec neprojevuje agresi až do jejich pohlavní dospělosti a obyčejně si jich nevšímá ani poté, až do doby, kdy si mladí samci chtějí vytvořit vlastní teritorium. Samice akceptuje mladé zhruba do věku dvou až tří měsíců, kdy tito obyčejně sežerou následující snůšky jiker.

Pozor: samec i samice se při nepřítomnosti příslušného partnera snadno kříží s cichlidami nejrůznějších druhů. Potomci, pokud přežijí jsou obvykle nepříliš pohlední a nepříjemně agresivní.

obrázky: pár s jikrami,   pár s potěrem,    samec s mladými,    nerozplavaný potěr,    pár bránící potěr před piraněmi,   čerstvé jikry,   čerstvě rozplavaný potěr,    jikry těsně před vylíhnutím,    pár

kříženec s herichthys carpintis,    kříženec s kančíkem citronovým,    kříženec s redparrotem,    kříženec s nandopsis salvini,    kříženec s thorichthys meeki

NIKA V AKVÁRIU:všude, především u dna. Submisivní ryby se pohybují výše, až u hladiny, dominantní níže u dna.

AKVÁRIUM:  je doporučována od 50 litrů více, ovšem pro pár je vhodné akvárium minimální velikosti 80 litrů, pokud je budeme chovat jako jediné cichlidy v nádrži, ve skutečnosti není až tak důležitý objem, ale plocha dna, která by pro jeden pár měla být zhruba 40*50 cm pro jeden pár.Pokud je chceme chovat s mírnějšími druhy cichlid, jako například Vrubozubec paví, je nutná velká nádrž,minimálně 300 litrů, protože mírné druhy cichlid jinak uhoní a vážně poraní v období, kdy chrání mladé. V malých akváriích ryby zakrní. Je nutná silnější filtrace a pravidelná výměna větší části vody, kvůli neustálému víření detritu a vzhledem k živočišné potravě cichlid.

obrázky: rozčlenění velkého akvária,    velké společenské akvárium,    malé akvárium postačující pro jeden pár

DEKORACE: jako dno písek,který kančíci přesívají i hrubý štěrk, který překládají. Substrát nesmí být ostrý. Velké kořeny,poskytující úkryty, kameny,jeskyňky, vhodné členité dno kvůli vymezení teritoria. Je třeba, aby dekorace neměly ostré hrany, kančíci se při soubojích nebo při ochraně mláďat pohybují střelhbitě a snadno se zraní. Krom přirozených dekorací kančíci přivítají i umělé, ať už jeskyně nebo různé imitace, vraky lodí atp.

obrázky: jeskyně z kořene, jeskyně z kamenů,    kančíci v lodním vraku,    v lebce

ROSTLINY: je doporučováno akvárium bez rostlin, protože kančíci rostliny vyrývají a ničí. Některé rostliny mohou přežít i v akváriu s kančíky, je třeba ovšem vystihnout místa, kde rybám nebudou zavazet. Vhodné jsou rohy a  okolí stěn akvária, vyvýšená místa, hranice teritorií. Naprosto nevhodné je sázet rostliny před jeskyně a v jejich bezprostřední blízkosti, kde je ryby vyhrabou nebo naopak zasypou. Rostliny je nutné obložit dobře kameny a zabezpečit je proti vyhrabání, nebo zasadit do květináčů. U širokolistých nebo křehčích rostlin je třeba počítat s tím, že samice s oblibou do rostlin narážejí, aby z nich setřásly potravu pro potěr a tím je často poškodí. Jemné a křehké rostliny kančíci často sežerou, stejně jako mladé lístky a výhonky. Vhodné rostliny: anubiasy, vallisnerie gigantea, velké echinodory, egerie, hnědovka, pistia stratiotes, limnobium.

KOMPATIBILITA: je doporučováno chovat kančíky příčnopruhé spolu s jinými středoamerickými cichlidami. O vhodnosti chovu více kusů stejného druhu výše. S klidnými, velmi mírnými rybami, jako např. skaláři, čichavci atp. stejně jako s rybami menšími 6ti centimetrů a menšími rybami žijícími u dna nebo zahrabanými ve dně ( pancéřníčci, sekavci, pánvovci) se chovat nedoporučuje. Vhodnými společníky jsou trnovci, středně velcí a velcí krunýřovci, středně velcí sumci, středně velké středo a jihoamerické cichlidy ( kančík zelenooký, červenohrdlý, červenooký, akara modrá, cichlida mnohotrnná atp), v případě velkého akvária (nad 300 litrů) i velké cichlidy Střední i Jižní Ameriky, také velké tetry, velifery. Příliš velké dravé ryby a velcí sumci mohou kančíky považovat za kořist. Rovnováha a soužití ryb v akváriu nezávisí jen na složení komunity, ale především na velikosti a členitosti akvária, dostatku úkrytů a bodů k vymezení teritoria. V nevyhovujících podmínkách, malém a prázdném akváriu ryby trpí stresem, jsou lekavé nebo naopak příliš agresivní, mají vybledlé vybarvení a snadno podléhají onemocněním.

obrázky: kančík jako potrava,

NEMOCI: kančík příčnopruhý je velmi odolná a nenáročná ryba,  snáší dobře většinu běžných léčiv i zvýšenou teplotu do 32°C. Největším problémem je přemnožení střevních parazitů při nevhodné stravě. Zranění se hojí snadno. Poměrně častým jevem je zranění oka při soubojích, které se projeví zakalením oka. Jinak zdravé rybě se zákal zhojí do dvou dnů. V létě je možné ji chovat i v zahradních rybníčcích. Teplota vody by neměla klesnout pod 18°C

Dožívá se přibližně 10ti let.

Kančík příčnopruhý byl poprvé dovezen do Evropy v roce 1934

EPILOG: kančík příčnopruhý je velice vhodná ryba pro začátečníky pro svou odolnost, pro zaneprázdněné lidi pro svou nenáročnost, i pro pokročilé jako ochotný dodavatel živé potravy. Je schopný přežít téměř jakékoliv podmínky a vyvést v nich dokonce bez problémů mladé. Přesto jejich atraktivní vzhled a divoký temperament vynikne pouze v nádržích pro jejich život a rozmnožování vhodných.  Pokud je chovatel ochoten se smířit s jejich architektonickými sklony, poskytne spoustu zábavy a ukázkové chování typické pro americké cichlidy.

odkazy

www.cichlidae.info/gallery.php?genus=Cryptoheros

www.ciklidi.com/ciklidi/archocentrus/ciklidi_archocentrus_nigrofasciatus.shtml

www.aqualandpetsplus.com/Cichlid,%20Convicts.htm